I løbet af året skal du, ud over den daglige undervisning, deltage i en række spændende aktiviteter, som vi på forhånd har indskrevet i skolens årsplan:

 • Fælles timer, hvor forskellige ungdomsrelevante temaer tages op
 • Kanoture
 • Hyttetur for hele skolen
 • Temadage
 • Aktivitetsdage
 • Relevante ekskursioner og virksomhedsbesøg
 • Fælles undervisning
 • Fredagssamling
 • Kost og motion
 • Frivillig idræt
 • Tegning/maling
 • Førstehjælp
 • Åbent Hus
 • Desuden inviteres gæster til at holde foredrag om aktuelle emner