Vejledning

Mens du går på skolen, har du en fast vejleder, der sammen med dig og din faglærer sørger for, at du får det bedste ud af din tid på skolen.

Vejledningen foregår ud fra dine behov, muligheder og ønsker. Sammen med din vejleder vil du få klarhed omkring dine uddannelsesmuligheder.  Vejledningen er en integreret del af forløbet, hvor du sammen din vejleder tilrettelægger dit ophold på skolen.

Din vejleder kan også give dig vejledning omkring personlige forhold som f.eks. bolig, familieforhold og fremtidsplaner.

Du har en fast samtale med din vejleder ca. en gang om måneden, men du har altid mulighed for ekstra samtaler, hvis du har brug for det.

 
 

Forløbsplan

Når du starter på skolen, starter din forløbsplan. Planen er individuel, og du laver den sammen med din vejleder med udgangspunkt i dine egne ønsker og behov. Forløbsplanen giver et overblik over dit skoleforløb. Den fungerer som dokumentation over din udviklingsproces og din parathed til at starte på en uddannelse eller et arbejde. Desuden viser forløbsplanen også praktik, kombinationsforløb, aktiviteter og undervisningen, du har deltaget i under forløbet på skolen.

Du har jævnligt samtaler med din vejleder og din faglærer, hvor I justerer din forløbsplan. Sammen noterer i dine faglige og personlige mål i forløbsplanen. I beskriver også, hvad der skal sættes i værk, for at du når målene.

I samtalerne med din vejleder indgår ”FAT-samtaler”.  FAT står for Fremmøde, Aktivitet og Trivsel

I FAT-samtalen vil I snakke om følgende:

 • Fremmøde
  • Fremmøde og stabilitet
  • Ansvarlighed
 • Aktivitet
  • Arbejdsdisciplin og fastholdelse
  • Engagement og motivation
  • Interesse for skolen og værkstedet
 • Trivsel
  • Trivsel
  • Samspil
  • Omgangstone
  • Kammerater

Praktik

I løbet af den tid, du er på skolen, skal du ud i forskellige praktikforløb. Det kan enten være i private eller offentlige virksomheder. Under praktikken skal du indgå aktivt i virksomhedens arbejdsfællesskab.

Praktikforløbene er med til at videreudvikle dig og dine kompetencer. Du kan komme i praktik i op til fire uger pr. halve år. Du kan først komme i praktik, når du har været på skolen i en måned.

Du kan, sammen med din vejleder, selv være med til at udvælge et praktiksted ud fra dine egne ønsker og prioriteringer.

Du får skoleydelse under praktikken.

Kombinationsforløb

Kombinationsforløb er et samarbejde mellem en produktionsskole og en erhvervsskole, og er for dig, der muligvis gerne vil starte på et grundforløb på en erhvervsskole.

Tilmeldingen til et kombinationsforløb foregår sammen med din vejleder.

Et kombinationsforløb varer 2-5 uger og bliver tilrettelagt ud fra dit ønske om uddannelse.

Du kommer til at:

 • Opleve studiemiljøet
 • Afprøve egne færdigheder
 • Modtage undervisning i kernefag og evt. opnå merit
 • Finde ud af, hvilke områder du skal styrke, inden du starter på uddannelsen.

Ved afslutningen af et kombinationsforløb afholdes der en evalueringssamtale mellem dig, din vejleder og erhvervsskolen.

Du får skoleydelse under kombinationsforløbet.

 

EGU

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en 2-årig praktisk arbejdsuddannelse for unge mellem 16 og 30 år. EGU er en mulighed for dig, der søger en kortere og bogligt mindre krævende uddannelse end de ordinære ungdomsuddannelser.

Et ophold på Egå Produktionshøjskole er en god forberedelse og en indgang til EGU.

For at blive indstillet til EGU skal du opfylde følgende:

 • Du skal være afklaret om dit valg af branche
 • Du skal være mødestabil
 • Du skal have gennemført praktikker indenfor branchen

I skoleperioderne får du skoleydelse og i praktikperioderne får du løn. Lønnen svarer til den normale elev-/lærlingeløn i den valgte branche.

Når du har gennemført uddannelsen, får du et uddannelsesbevis, hvor i der står, hvilke skole- og praktikdele din uddannelse har bestået af.

Du kan læse mere om EGU her:

© Copyright - Egå Produktionshøjskole - Øster Kringelvej 32 - 8250 Egå - Telefon: 86228222 - E-mail: info@egaaphs.dk - Sikker mail kk@egaaphs.dk