STU

STU er en uddannelse for de unge, der er visiteret til et treårs individuelt STU-forløb. Du kan ikke vælge STU, men skal visiteres af UU Aarhus (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

En STU-elev kan under sit forløb gå på Egå Produktionshøjskole. Vi tilbyder 4-6 STU-elever et individuelt tilrettelagt forløb af kortere eller længere varighed. Eleven vil typisk tilbringe et år på skolen.

Skolen kan tilbyde et ungdomspædagogisk miljø, hvor eleven deltager i skolens hverdag, undervisning og arrangementer sammen med skolen andre elever. Under forløbet vil eleven kunne styrke sine faglige, personlige og sociale kompetencer og få klarlagt de realistiske muligheder på det beskyttede og det ordinære arbejdsmarked. STU har egne lokaler i tilknytning til skolen, og der er andre muligheder og krav til den unge i værkstedet.

STU-elever på Egå Produktionshøjskole får mulighed for:

  • En fast vejleder og kontaktperson under hele forløbet
  • Undervisning sammen med skolens andre elever – herunder værkstedsarbejde og undervisning i dansk og matematik
  • Praktik i offentlige og private virksomheder
  • At tilrette og justere STU-planen
  • Praktiske opgaver med vedligeholdelse og renovation af skolen.
  • At deltage i hverdagen og fællesskabet på skolen

© Copyright - Egå Produktionshøjskole - Øster Kringelvej 32 - 8250 Egå - Telefon: 86228222 - E-mail: info@egaaphs.dk - Sikker mail kk@egaaphs.dk