Almen undervisning

Dansk og matematik

Vi tilbyder undervisning i dansk og matematik for alle elever. Undervisningen tager udgangspunkt i dit niveau. Du kan arbejde i dit eget tempo og ud fra egne behov og ønsker. Hvis du har bestået folkeskolens afgangsprøve, bestemmer du selv, om du vil deltage i undervisningen. De fleste elever vælger dog at følge undervisningen for at vedligholde fagene og få mere variation i hverdagen.

Hvis du ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve, har du mulighed for følgende:

¨  Specialundervisning i dansk og matematik. (herunder undervisning i brug af kompenserende programmer (IT-rygsæk) og brug af mobiltelefon og apps).

¨  Undervisning i dansk og matematik, som forberedelse til almenfaglig prøve på EUD.

¨  Undervisning i dansk og matematik, folkeskolens afgangsprøve. (I samarbejde med anden udbyder). Der laves en screening og en vurdering i forhold til niveau og motivation før opstart. (For de få.)

I dansk vil du komme til at arbejde med læsetræning, tekstforståelse, teksttyper, skriftlig og mundtlig formulering, stavetræning og sproget som kilde til kommunikation og oplevelser.

I matematik arbejder vi med opgaver på alle niveauer, og du har mulighed for at arbejde med onlineopgaver, hvis du ønsker det. Fokus er på emner, som du kan bruge i værkstederne, for eksempel mål og vægt.

Hvis du har lyst til og brug for at arbejde mere med fagene, kan du aftale med din faglærer at arbejde mere med opgaverne på værkstedet eller derhjemme.

Undervisning med vejleder

Fællesundervisning

En gang om ugen har vi fællesundervisning, hvor alle elever deltager. Det er vejlederne, der står for fællestimerne. Her kommer du til at arbejde med forskellige ungdomsrelevante og samfundsaktuelle emner. Du vil få et indblik i og en forståelse for både den helt nære og den store verden. Målet med timerne er styrket samvær, oplysning og dannelse.

Vi beskæftiger os for eksempel med:

 • Ungdomsuddannelser
 • Arbejdsforhold
 • Forventninger og normer
 • Stoffer og misbrug
 • Politik
 • Skat og demokrati
 • Miljø, klima og geografi.

Desuden indgår bevægelse og motion samt besøg på uddannelsessteder.

Undervisning i portfolie

Vi bruger portfolier som en del af undervisningen. Mens du arbejder i værkstedet, bliver der taget billeder af, hvordan arbejdet skrider frem.

I arbejdet med din portfolie tager du udgangspunkt i dit arbejde, sætter billeder op og skriver tekster om arbejdet. Teksterne beskriver arbejdsopgaverne, hvilket værktøj du har brugt, hvilke problemer du er stødt på undervejs, og hvad du har lært. På den måde bliver du mere bevidst om, hvad du har lært, og du lærer at bruge fagsproget fra værkstedet.

Når du er færdig på skolen, får du et print af dine portfolier sammen med dit kompetencebevis.

I løbet af året har skolen arrangeret en masse spændende aktiviteter for skolens elever. Det hele bliver på forhånd skrevet i skolens årsplan. Nogle af arrangementerne er for alle skolens elever, mens andre er for de enkelte værksteder.

Arrangementerne kan for eksempel være:

 • Fællestimer, hvor forskellige ungdomsrelevante temaer tages op
 • Kanoture
 • Hyttetur for hele skolen
 • Temadage
 • Aktivitetsdage
 • Ekskursioner og virksomhedsbesøg
 • Fællesundervisning
 • Fredagssamling
 • Kost og motion
 • Frivillig idræt
 • Tegning/maling
 • Førstehjælp
 • Åbent Hus
 • Desuden inviteres gæster til at holde foredrag om aktuelle emner
© Copyright - Egå Produktionshøjskole - Øster Kringelvej 32 - 8250 Egå - Telefon: 86228222 - E-mail: info@egaaphs.dk - Sikker mail kk@egaaphs.dk