Målgruppe - Formål - Lovgrundlag

Målgruppe :

Egå Produktionhøjskole er et tilbud til alle unge mellem 16 og 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Tilbuddet bygger på praktisk arbejde og produktion i skolens værksteder.

Formål:

Egå Produktionhøjskole er din mulighed for at blive realistisk afklaret i forhold til uddannelse og arbejde, og blive parat til at starte på en uddannelse eller et arbejde.
Kontakt skolen  på
86 22 82 22
Find U.U. vejleder Her

Lovgrundlag:

Produktionskoleopholdet er ikke formelt kompetencegivende.
Se bekendtgørelse af lov om produktionsskoler  Se Her 

Bestyrelse

Egå Produktionshøjskole er en selvejende institution, og bestyrelsen består af i alt syv personer:

  • Tre medlemmer udpeget af Århus Kommune
  • Et medlem udpeget af LO
  • Et medlem udpeget Dansk Arbejdsgiverforening
  • Et medlem udpeget af Ungdommens Fællesråd
  • Et medlem udpeget af personalet på skolen

Uvm. undersøgelse

Eleverne på Egå Produktionshøjskole laver hvert trejde år en undervisningsmiljøundersøgelse.

Undersøgelsen handler om det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen.

Undersøgelsens formål er at skolen er “up-to-date” i forhold til de fysiske, psykiske og æstetiske undervisnings rammer.

Se undersøgelsesresultat for 2018 her
resultater UVM 2018

Se handlingsplan 1 for 2018 her  
UVM2018 handlingsplan 1

Se handlingsplan 2 for 2018 her

UVM2018 handlingsplan 2

Samarbejdsaftaler

Egå Produktionshøjskole har samarbejdsaftaler med:

Årsplan - Ferieplan

Personalet på skolen planlægger hvert år i november måned næste års plan.
Årsplanen er det overordnede styringsinstrument i forhold til arbejds-/undervisningstid, ferie, møder, aktiviteter, temaundervisning, ture m.m..

Vi tilstræber, at alt hvad der på forhånd kan planlægges, indgår i årsplanen.

Se årsplan for 2019 her

aarsplan2019

Virksomhedsplan

Personalet på Egå Produktionshøjskole bruger hvert år i november måned 1-2 pædagogiske dage til arbejdet med virksomhedsplanen for det kommende år.

Virksomhedsplanen er det overordnede pædagogiske styringsinstrument på skolen.

Der vælges hvert år et fælles fokuspunkt, som hele lærergruppen arbejder med. I slutningen af året måles og evalueres det valgte arbejdsområde.

Se virksomhedplan her: virksomhedsplan2018

Statistik / Udslusning

Produktionsskolens strategi for at støtte eleverne bedst muligt i udslusning til arbejde eller uddannelse, tager udgangspunkt i Loven for produktionsskoler.

Du kan stoppe øjeblikkeligt eller med varsel, dersom du har fået job, skal starte i uddannelse eller der er andet der gør, at du ikke ønsker at forsætte. Vores mål er dog altid, at du udsluses til noget, der forsat kan udvikle dine evner i positiv retning.

Se udslusningsstrategi her
udslusstra2015

Se udslusningsstatistik for 2016 her
Udslusning 2016

Se udslusningsstatistik for 2017 her
Udslusning 2017